Llyfr ar werth yn yr allfeydd canlynol / Book available at the following outlets.

Martin Penlan Newsagent (Eric Davies)

5 - 7 Stone Street

Llandovery

SA20 0BX (map)

Tel. 01550 720424

Royal Oak Inn

Rhandirmwyn

SA20 0NY (map)

01550 760201

Towy Bridge Inn,

Rhandirmwyn.

SA20 0PE (map)

Tel. 01550 760370Trecastle Antiques Centre

(Margaret Williams)

Trecastle,

Brecon,

Powys,

LD3 8UN (map)

Tel. 01874 638007

Siop Y Pentan

The Market

Carmarthen

SA31 1QY (map)

01267 235044

Galwch Alun ar 01656 773266 / 07581231436 neu e.bost:alun@rhandirmwyn.net am ymholiadau neu talu a siec.


Llyfr £15.00 cludiad a lapio £3.50


Please contact Alun on  01656 773266 / 07581231436 or e.mail: alun@rhandirmwyn.net for enquiries and cheque payments.


Book £15.00 p&p £3.50Hen luniau’r oes o’r blaen


Rhandir-mwyn a Blaenau Tywi:  Detholiad o luniau ddoe.


Mae’r llyfr gan Alun Jones yn cynnwys bron 200 o ffotograffau a hanesion yn rhoi cipolwg ar fywyd yn Rhandir-mwyn yn ystod y can mlynedd diwethaf.  


Photographic memories of a bygone age


Rhandir-mwyn and the Upper Tywi Valley: A selection of bygone images.


This book by Alun Jones contains nearly 200 photographs and anecdotes give an insight into life in Rhandir-mwyn over the past hundred years.

Ymweliad / Visit Rhandirmwyn.net


Cysylltwch â ni / Contact Us

Rhandir - mwyn

A Blaenau Tywi / And The Upper Tywi Valley

Tâl Post / Postage


DU yn unig /  UK only

Postage £3.50


USA

Postage £15.50

Order Book
A Blaenau Tywi / And The Upper Tywi Valley

Hafan / Home |  Cysylltwch â ni / Contact Us


Rhandir-mwyn