Llyfr - Rhandirmwyn a Blaenau Tywi & The Upper Tywi Valley

Llyfr ar werth yn yr allfeydd canlynol / Book available at the following outlets.

Martin Penlan Newsagent (Eric Davies)

5 - 7 Stone Street

Llandovery

SA20 0BX (map)

Tel. 01550 720424

Royal Oak Inn

Rhandirmwyn

SA20 0NY (map)

01550 760201

Siop Y Pentan

The Market

Carmarthen

SA31 1QY (map)

01267 235044

Galwch Alun ar 01656 773266 / 07581231436 neu e.bost:alun@rhandirmwyn.net am ymholiadau neu talu a siec.


Llyfr £15.00 cludiad a lapio £3.50


Please contact Alun on  01656 773266 / 07581231436 or e.mail: alun@rhandirmwyn.net for enquiries and cheque payments.


Book £15.00 p&p £3.50Hen luniau’r oes o’r blaen


Rhandir-mwyn a Blaenau Tywi:  Detholiad o luniau ddoe.


Mae’r llyfr clawr caled gan Alun Jones yn cynnwys bron 200 o ffotograffau a hanesion yn rhoi cipolwg ar fywyd yn Rhandir-mwyn yn ystod y can mlynedd diwethaf.  


Photographic memories of a bygone age


Rhandir-mwyn and the Upper Tywi Valley: A selection of bygone images.


This hard cover book by Alun Jones contains nearly 200 photographs and anecdotes give an insight into life in Rhandir-mwyn over the past hundred years.

Ymweliad / Visit Rhandirmwyn.net


Cysylltwch â ni / Contact Us

Postage Options

Rhandir - mwyn

A Blaenau Tywi / And The Upper Tywi Valley

Tâl Post / Postage


DU yn unig /  UK only

Postage £3.50


USA

Postage £15.50

A Blaenau Tywi / And The Upper Tywi Valley

Hafan / Home |  Cysylltwch â ni / Contact Us


Rhandir-mwyn