Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print

Rhandirmwyn


Rhandirmwyn

Tom  Lewis


Tom  Lewis

Yr Hen Ysgol


Old School

Achyddiaeth


Genealogy

Llyn Brianne


Llyn Brianne

Twm Sion Cati*


Twm Sion Cati

Gwaith Mwyn


Lead Mine

Barcud Coch


Red Kite

America


America


RB1    RB2


WW1     WW2

Evacuees

Guest Book

Llyfr Ymwelwyr -


Contact - Links

CyswlltVIEW LATEST MESSAGES / NEGESEUON DIWEDDARAF Made By Steven Flett Contact Alun@Rhandirmwyn.net
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print

Llyfr Rhandir-mwyn

Hen luniau’r oes o’r blaen - Rhandir-mwyn a Blaenau Tywi:  Detholiad o luniau ddoe. 


Mae’r llyfr gan Alun Jones yn cynnwys bron 200 o ffotograffau a hanesion yn rhoi cipolwg ar fywyd yn Rhandir-mwyn yn ystod y can mlynedd diwethaf.  Pris: £15.00


Rhandir-mwyn Book

Photographic memories of a bygone age – Rhandir-mwyn and the Upper Tywi Valley: A selection of bygone images.


This book by Alun Jones contains nearly 200 photographs and anecdotes give an insight into life in Rhandir-mwyn over the past hundred years or so.  Price: £15.00

 

Order Book / Archebi’r Llyfr